"จุฬาฯ" หนุนไอเดียสร้างธุรกิจมุ่งเป้าพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ

25 มิ.ย. 2567 | 13:25 น.

"จุฬาฯ" หนุนไอเดียสร้างธุรกิจมุ่งเป้าพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ พร้อมผลักดัน Soft Power แบบไทยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างการรับารู้ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศได้รู้วัฒนธรรมและประเพณีของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการค้นหาไอเดียในการสร้างธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals) ในระดับนานาชาติ

โดยเป็นการดำเนินการผ่าน Hult Prize 2024 Global Summits Bangkok ซึ่งจุฬาฯได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกสำหรับงานระดับโลก ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 ทีมจาก 19 ประเทศทั่วโลก
 

อีกทั้ง ยังมีการผลักดัน Soft Power แบบ Thainess ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและเรียนรู้ประเพณีของประเทศไทย

"จุฬาฯ" หนุนไอเดียสร้างธุรกิจมุ่งเป้าพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขัน Hult Prize 2024 Global Summits จัดขึ้นใน 7 ประเทศทั่วโลกจาก 5 ทวีป โดยทีมที่ชนะการแข่งขันเพื่อสร้างธุรกิจจริง ต่อยอดการทำธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 
 

"ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโค้งสุดท้ายในระดับภูมิภาค โดยเชื่อว่าการบูรณาการภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อสังคมและประเทศจากทั่วโลก จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Hult Prize มาตั้งแต่ปี 2015 ภายใต้ชื่อ Hult Prize at Chula ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก