วช.ดันนวัตกรรมโดรนแปรอักษร หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

17 มิ.ย. 2567 | 12:45 น.

วช.จับมือ การท่องเที่ยว จ.พิจิตร เดินหน้านวัตกรรมโดรนแปรอักษร หวังยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า สำหรับการจัดพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงบินโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนั้น วช. ภายใต้กระทรวง อว. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ

วช.ดันนวัตกรรมโดรนแปรอักษร หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีโดรนและการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ได้สร้างโอกาสของการนำนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด กล่าวได้ว่าเป็นโดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย เป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวไปทัดเทียมกับเทคโนโลยีกับนานานประเทศ

พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โดรนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมากให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตร โดยสามารถรับชมโดรนแปรอักษร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา หรือ บึงสีไฟ มีประติมากรรมพญาชาละวันตามตำนานเรื่องเล่าไกรทอง นอกจากนี้บึงสีไฟยังมีเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตร และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพิจิตร ยกระดับเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง

วช.ดันนวัตกรรมโดรนแปรอักษร หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครสวรรค์–พิจิตร กล่าวว่า การสนับสนุนกิจกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และได้เล็งเห็นว่าจังหวัดพิจิตรมีบึงสีไฟที่มีพื้นที่ที่สามารถกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริงได้

 

"การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่จังหวัดพิจิตรให้มีประชาชนทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงแห่แหนกันมาชมการจัดแสดงโดรนดังกล่าว"

สำหรับการแสดงบินโดรนในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรมากกว่า 500 ลำ ซึ่งมีการแสดงโดรน 2 รอบต่อวัน กับกิจกรรม “PHICHIT DRONE LIGHT SHOW“ เป็นการแสดงบินโดรน ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร อาทิ รูปบึงสีไฟ วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นต้น

วช.ดันนวัตกรรมโดรนแปรอักษร หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและชาวพิจิตรให้ชมกัน สามารถมารับชมได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2567 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ บึงสีไฟ ใกล้บริเวณอาคารชุ่มน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร