กทม.เตรียมใช้เกณฑ์รายได้ผู้ค้า จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

29 พ.ค. 2567 | 08:35 น.

กทม.เดินหน้าจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เตรียมคลอดหลักเกณฑ์ใหม่ ให้ผู้ค้าแสดงรายได้ พร้อมยื่นเสียภาษีตามกฎหมาย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมทบทวนเรื่องหาบเร่แผงลอยที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะใหม่ โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เรื่องหลัก ๆ ของการประชุมในวันนี้คือการทบทวนเรื่องเกณฑ์รายได้ของผู้ค้า 

 

โดยกทม.อยากให้หาบเร่แผงลอยทั้งหมดที่อยู่ในจุดผ่อนผันต้องยื่นจ่ายภาษีตามกฎหมาย แม้รายได้น้อยจนไม่ต้องจ่ายแต่ก็ขอให้เข้าหลักเกณฑ์การยื่นภาษีเพื่อให้ทราบว่ารายได้เป็นอย่างไร โดยใช้เกณฑ์ว่าผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันหลังจาก 1 ปี ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน หากเกินกว่านี้คิดว่าผู้ค้าน่าจะพอขยับขยายไปหาที่เช่าอื่นได้และหลังจากประชาพิจารณ์และปรับปรุงตามความเห็นต่าง ๆ ในเรื่องอื่นเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลงนามและรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
กรุงเทพมหานคร ประชุมทบทวนเรื่องหาบเร่แผงลอย

ทั้งนี้ จะมีการทบทวนจุดผ่อนผันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยช่วงนี้จะสั่งการให้จุดผ่อนผันในปัจจุบันปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง หากจุดใดไม่สะอาดและไม่ปรับปรุงจะดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันนั้นทันที เพราะต้องการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดไหนที่สะอาด ไม่เบียดเบียนคนเดินเท้าก็จะคงไว้ให้เป็นจุดผ่อนผันต่อไป

 

สำหรับมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย คือ ต้องหาพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ หรือขอความร่วมมือกับเอกชนในการร่วมกันจัดพื้นที่ค้าขายที่ราคาเช่าไม่แพง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทำมาหากินได้ และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงอาหารที่ราคาไม่แพง
 

กรุงเทพมหานคร มีการประชุมทบทวนเรื่องหาบเร่แผงลอย