การประปาลาดพร้าว แจ้งน้ำไม่ไหล 23-24 พฤษภาคม 2567 สำรองน้ำด่วน

21 พ.ค. 2567 | 09:14 น.

การประปาลาดพร้าว แจ้งน้ำไม่ไหลวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ในหลายพื้นที่เช็กพิกัดน้ำไม่ไหลรีบสำรองน้ำไว้ใช้ด่วน

การประปาลาดพร้าว แจ้งน้ำไม่ไหลในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ในหลายพื้นเนื่องจาก การประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว ได้ตัดบรรจบท่อประปา รายละเอียดพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล มีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 - 16.00 น.

ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังนี้

• ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 53/1 - ซอย 65/1

• ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 - 12

• ถนนสังคมสงเคราะห์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 18 - 32

• ถนนสังคมสงเคราะห์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 7 - 35

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

• ซอยลาดพร้าว 89 - 93/1

• ซอยลาดพร้าว 94 (ท้ายซอย)

• ถนนอินทราภรณ์ (ฝั่งโรงเรียนอุดมศึกษา)

• หมู่บ้านไชยศิริเหนือ , หมู่บ้านสวย , หมู่บ้านเวิร์คเพลส ทาวน์อินทาวน์

• โรงเรียนอุดมศึกษา

 

ประปาลาดพร้าว น้ำไม่ไหล

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังนี้

• ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 128/1 - 130/2

• หมู่บ้านสราญพฤกษ์ , หมู่บ้านอารียาบุษบา

• โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 - 16.00 น.

ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังนี้

• ซอยนวมินทร์ 38 - 52

• หมู่บ้านปริญลักษณ์ , หมู่บ้านกลางเมือง นวมินทร์ 42 , หมู่บ้านสินธนา กรีนวิลล์ , หมู่บ้านแกรนดิโอ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ , หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 , 3 ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ , หมู่บ้านโกลเด้นนีโอ 1 , 2 ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 - 16.00 น.

ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังนี้

• ซอยโชคชัย 4 ซอย 39 - 73

• ซอยลาดพร้าว-วังหิน ซอย 32 - 58.

 

 

ประปาลาดพร้าว แจ้งน้ำไม่ไหล

ที่มา: ประปาลาดพร้าว