ประกาศกรมอุตุฯ ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ฤดูฝน 2567 สิ้นสุดฤดูร้อนเมื่อ 20 พ.ค.

21 พ.ค. 2567 | 05:28 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ "ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ฤดูฝน พ.ศ. 2567" โดยสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67

วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 12.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามใน “ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2567 โดยเนื้อหาระบุว่า 

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบน สภาพอากาศมีฝนตกชกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 และต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป 

ประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื่นจากะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีผนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม

จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ "ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ฤดูฝน พ.ศ. 2567" โดยสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67

ประกาศกรมอุตุฯ ประเทศไทยเริ่มต้นสู่ฤดูฝน 2567 สิ้นสุดฤดูร้อนเมื่อ 20 พ.ค.