“ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลกลุยลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

22 เม.ย. 2567 | 07:57 น.

“ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกรับวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลก ลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก รับวันคุ้มครองโลก (Earth Day)ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลก” ลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล รวมไปถึงปลูกฝังพนักงานมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน    

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก นอกจากให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว ยังตระหนักถึงสุขภาวะที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก 

โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และหลัก BCG Model มาใช้  เดินหน้าลดการใช้พลาสติกตลอดกระบวนการผลิต ลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล และง่ายต่อการคัดแยกขยะ รวมไปถึงปลูกฝังความตระหนักสู่พนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน     

                   “ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลกลุยลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

บรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟจึงถูกการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟ ได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพ ในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย และคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย

 โดยล่าสุด ซีพีเอฟ ร่วมกับพันธมิตร 2 บริษัทในกลุ่ม SCG ได้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ และ พอลิเมอร์ และด้านนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) ซึ่งจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในเครือซีพีเอฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งขึ้น

                      “ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลกลุยลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้นำการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ในประเทศไทย นำร่องใช้พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจาก polylactic acid (PLA) ตั้งแต่ปี 2558 ในการผลิตถาดบรรจุหมูสด และ ไก่สดแช่เย็น 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ง่ายต่อการรีไซเคิล โดยใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกฟิล์มชนิดเดียวกัน (Mono Plastic) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่ต้องแยกวัสดุต่างชนิดกัน 

                     “ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลกลุยลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบกับคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร อาทิ พัฒนาถาดไข่ไก่จากพลาสติกรีไซเคิล 100% โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษัทในเครือเอ็กซ์เซล (Excel Group) และการใช้ถาดไข่ไก่ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% (สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรี และถาดไข่ไก่ขนาด 30 ฟอง) เป็นต้น ส่งผลให้ใน 2566 สามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ได้มากกว่า 1,000 ตัน 

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ ลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตและขนส่ง โดยสายธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์บกใช้ Bulk Feed Tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 13,216 ตัน ในปีที่ผ่านมา สายธุรกิจสัตว์น้ำ เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกพันธุ์กุ้ง มาเป็นใช้กล่อง Q-Pass Tank ลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000  ตัน 

                            “ซีพีเอฟ”ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลกลุยลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต

ที่สำคัญ บริษัทฯ สร้างความตระหนักสู่พนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ด้วยการถ่ายทอดความรู้และการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการให้ความรู้กับชุมชนและสถานศึกษารอบสถานประกอบการของซีพีเอฟด้วย