เช็กกำหนดการ "สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567" สังกัด สพฐ

14 เม.ย. 2567 | 17:05 น.

สรุปกำหนดการ "การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 

กำหนดการ "การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ" สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 

หลังจากที่มีการประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 และเปิดรับสมัครเเมื่อช่วงวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งตามกำหนดการจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลกำหนดการการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 ดังนี้ 

วันที่ 22 เมษายน 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 สอบข้อเขียน 

  • ภาค ก : ความรู้รอบตัว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  • ภาค ข : ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

  • สอบสัมภาษณ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

  • ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

  • รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่

เช็กกำหนดการ \"สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567\" สังกัด สพฐ

เช็กกำหนดการ \"สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567\" สังกัด สพฐ