กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยทำงานญี่ปุ่น เช็คตำแหน่งงาน-เงินเดือนที่นี่

28 ก.พ. 2567 | 06:38 น.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยทำงานที่ญี่ปุ่น เช็คตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เงินเดือน ช่องทางการสมัครออนไลน์ที่นี่

โอกาสมาแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหางาน ล่าสุดกรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ พร้อมทั้งเงินเดือนได้ที่นี่


การประกาศรับสมัครจะเปิดทั้งสิ้น 5 รอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รอบที่ 1

 • รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 
 • ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 13 มีนาคม 2567 

รอบที่ 2 

 • รับสมัครวันที่ 10 - 31 มีนาคม 2567 
 • ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 12 เมษายน 2567 

รอบที่ 3

 • รับสมัครวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 
 • ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

รอบที่ 4 

 • รับสมัครวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 
 • ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 

รอบที่ 5 

 • รับสมัครวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 
 • ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
   

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ 

 • อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ งานนั่งร้าน งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น
   

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เปิดรับเพศชาย อายุ 18 - 30 ปี 
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่จำกัดสาขาวิชา 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น 

ช่องทางการสมัครสอบ

 • เว็บไซต์ toea.doe.go.th (คลิกที่นี่) ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สิ่งที่จะได้รับจากการได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 

 • ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท 
 • ค่าที่พัก ค่าน้ำ - ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 
 • ได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา 
 • เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 • รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท