เนชั่นทีวี คว้ารางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 66 จากรายการ ตัวจริงสนามข่าว

19 ก.พ. 2567 | 01:25 น.

“เนชั่นทีวี” คว้ารางวัลชมเชย สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 66 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล จากผลงาน “เปิดปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน เมืองโบราณศรีเทพ” รายการ ตัวจริงสนามข่าว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุม บ้าน (Barn) ชั้น 1 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ ทีมรายการตัวจริงสนามข่าว เนชั่น ทีวี  รับรางวัลแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2566 (Media Awards 2023) ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

"เนชั่นทีวีของเรา ขอขอบคุณแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของประชาชน ท่ามกลางความยินดีกับการ ได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ เมืองโบราณศรีเทพ แต่กลับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ทั้งมีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ในพื้นที่โดยรอบเมืองโบราณ แต่กลับไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในที่ดินของตนเองได้ เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองโบราณ จึงทำให้ปัญหา ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เราจึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหันมาเหลียวแล และเร่งแก้ไข"
 

ผลงานเข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 มี 5 ประเภทดังนี้
1. ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์
2. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์
3. สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์
4. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์
5. ภาพถ่ายในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน"