สาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 655 อัตรา

22 พ.ย. 2566 | 01:30 น.

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี รวม 655 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 พ.ย.นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่งงาน พร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 655 อัตรา วุฒิ ปวส. – ป.ตรี เงินเดือน 11,500 – 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566 (มีภาค ก. พิเศษ) เปิดรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ

1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 354 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) จำนวน 4 อัตรา

3. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

7. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

8. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 27 อัตรา

 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

10. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 57 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

13. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 38 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

14. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

15. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จำนวน 8 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

16. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 8 อัตรา

 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข