บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

19 พ.ย. 2566 | 09:43 น.

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติด 1 ใน 52 องค์กร คว้ารางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organisation) หรือ (CALO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก

  บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขณะเดียวกันมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จากสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยทั้งหมด 517 องค์กร ซึ่งบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็น 1 ใน 52 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้
 

ทั้้งนี้รางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก มอบให้แก่องค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการ และรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร 

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายของความตกลงปารีส และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือมาตรฐานสากลที่เทียบเท่า