กรมอุทยานฯเปิดรับสมัครสอบ"พนง.ราชการทั่วไป -บรรจุราชการ"

21 ส.ค. 2566 | 21:46 น.

ข่าวดี!กรมอุทยานฯเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 14 สายงาน 86 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา เช็คตำแหน่งงาน เงื่อนไข-ช่องทางการสมัครงานที่นี่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่านภาคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 โดยผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (คลิกสมัครงานที่นี่)  โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(7) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(8) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(9) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(10) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(12) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา
(13) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
(14) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(15) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(16) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
(18) นิติกร จำนวน 3 อัตรา
(19) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(20) สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

กรมอุทยานฯประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

นอกจากนั้นแล้ว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 14 สายงาน 86 อัตรา ในตำแหน่ง

 • นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ,นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
 • นิติกรปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

 

สำหรับผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการ ต้องผ่านภาค ก. และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (คลิกสมัครงานที่นี่)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ