เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับกม.คาร์ซีท ข้อบังคับใช้-โทษปรับ เช็คที่นี่

19 ส.ค. 2566 | 12:49 น.

ผู้ปกครองต้องรู้!กฎหมายคาร์ซีท Car Seat บังคับใช้แล้ว ถ้าไม่มีต้องทำอย่างไรบ้าง แต่หากละเลยมีโทษปรับ 2,000 บาท

หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกกฏหมายเพื่อความปลอดภัย ว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องมีคาร์ซีท (Car Seat) ส่วนกรณีไม่มีคาร์ซีท จะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อที่กำหนด ซึ่งหากละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ข้อกำหนด หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบคาร์ซีท จะมีอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้


ใครบ้างที่จำเป็นต้องนั่งคาร์ซีท

  • เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ

ต้องใช้คาร์ซีทแบบใดที่จะปลอดภัย และ ถูกต้อง 

  1. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ 
  2. ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิง (Booster Seat) 


ทั้ง 2 แบบต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

กรณีที่ประชาชนไม่มีคาร์ซีท แต่มีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี นั่งในรถด้วย จะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อที่กำหนด จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคาร์ซีท ดังนี้ 

  1. ขับรถด้วยความเร็วช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และต้องขับชิดซ้าย
  2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง / กรณีรถกระบะ หรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ
  3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสาร หรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

อนึ่ง รถรับจ้าง รถสาธารณะ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองหากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 


ผู้ปกครองต้องรู้!กฎหมายคาร์ซีท Car Seat บังคับใช้แล้ว