คลังยันไม่ตัดเบี้ยผู้สูงอายุ จ่อทบทวนคนรวยรับสิทธิเท่านั้น

08 ส.ค. 2566 | 08:07 น.

คลังยันไม่ได้ตัดเบี้ยผู้สูงอายุ ชี้มีแนวคิดเสนอทบทวนคนรวยรับสิทธิเท่านั้น เพื่อนำเงินส่วนต่างมาดูแลผู้มีรายได้น้อย ยันหากดำเนินการไม่กระทบสูงวัยรายได้น้อย

กระทรวงการคลัง รายงานว่า กรณีที่มีข่าวลือ และส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า กระทรวงการคลังจะมีการเสนอตัดสิทธิเบี้ยยังชีพของประชาชนนั้น กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดที่จะตัดสิทธิดังกล่าว เนื่องจากทราบดีว่าจะส่งผลกระทบและเป็นการซ้ำเติมประชาชน

ทั้งนี้ ข่าวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อน โดยแนวคิดที่มีการเสนอให้ทบทวนผู้ได้รับสิทธิเบี้ยคนชรา เฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้มีฐานะร่ำรวย และไม่ได้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาเบี้ยคนชราในการดำรงชีพ เพื่อนำเงินส่วนต่างที่จะได้มาช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนั้น เป็นเพียงข้อเสนอในเชิงวิชาการที่มีการเสนอเป็นการภายในเท่านั้น

หากจะมีการดำเนินการในอนาคต จะต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ล่าสุด กระทรวงการคลังยังได้มีการขยายสิทธิการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิม ที่สามารถใช้ได้เพียง ขสมก. บขส.  BTS/MRT และรถไฟ

โดยเพิ่มให้สามารถใช้สิทธิ ได้แก่

  • โดยสารรถเอกชนร่วม
  • ขสมก.
  • รถเอกชน
  • ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
  • รถเอกชนร่วม บขส.
  • รถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง
  • เรือโดยสารสาธารณะ

ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทมาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ และหากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป