กทม. เปิดสมัครงานหลายอัตรา อัพเดทตำแหน่งงานได้ที่นี่

18 มิ.ย. 2566 | 20:15 น.

รับสมัครงาน หน่วยงาน กทม. "สน.เขตห้วยขวาง-ยานนาวา-ป้อมปราบศัตรูพ่าย และบางขุนเทียน" เปิดคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขตไหน เปิดรับสมัครตำแหน่งอะไรบ้าง คลิกที่นี่

โอกาสของผู้ที่กำลังมองหางาน ตกงานหรืออยากเปลี่ยนงานใหม่ โดย นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตห้วยขวาง 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

2.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

3.พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

4.พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

5.พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิ.ย. 66 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 4144 หรือโทร. 7457

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

6.พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

8.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

9.พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

10.พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 3 ระหว่างวันนี้ - 23 มิ.ย.66 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 4144

สำนักงานเขตยานนาวา 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

11.พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายปกครอง) 1 อัตรา

12. พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 1 อัตรา

13. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)  2 อัตรา

14. พนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา

15. พนักงานประจำ (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา

16.พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) 1 อัตรา

17. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา

18.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) 1 อัตรา

19.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิค) 1 อัตรา

20.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้า-ขุดหลัง) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิ.ย.66

เอกสารหลักฐานประกอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานทางการศึกษา
 • หลักฐานทางทหาร
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ไปรษณียบัตร 1 ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2294 4422 หรือ 0 2294 2393 ต่อ 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

21.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

22.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท

23.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

24.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.66 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 6117 หรือโทร 6407-9

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

25.พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

26.พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 17 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท

27.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท

28.พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท

29.พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.66 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2413 0066 หรือโทร 5807