svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันสิ่งแวดล้อมโลก “บีทีเอส” ย้ำจุดยืน สนับสนุนกล้าไม้ 5,000 ต้น

06 มิถุนายน 2566

วันสิ่งแวดล้อมโลก “บีทีเอส” ย้ำจุดยืน สนับสนุนกล้าไม้ 5,000 ต้น ในงาน “Do it yourself สร้างโลกสวยด้วยมือเรา”หลังขึ้นแท่นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลก รุกความเป็นกลางทางคาร์บอน

นางจิตตพิมพ์ ฮัดเจสสัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก รถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าร่วมสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 5,000 ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกันฝุ่นทั่วกรุง ผ่านงานกิจกรรมรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 “Do it yourself สร้างโลกสวยด้วยมือเรา” ณ สวนวชิรเบญจทัศ ภายในงานมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน และ สำนักงานเขต  เข้าร่วมงาน 

วันสิ่งแวดล้อมโลก “บีทีเอส” ย้ำจุดยืน สนับสนุนกล้าไม้ 5,000 ต้น

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการย้ำจุดยืนของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ ได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลก ที่เป็นกลางทางคาร์บอน และได้รางวัล Climate Leaders Asia-Pacific 2022 ในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความตระหนักรู้  ในการรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น พร้อมร่วมกันหามาตรการป้องกัน และหาแนวทางแก้ไขความบกพร่องทางระบบนิเวศ 


 

วันสิ่งแวดล้อมโลก “บีทีเอส” ย้ำจุดยืน สนับสนุนกล้าไม้ 5,000 ต้น