svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

05 มิถุนายน 2566

ปภ. แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ภาคเหนือ จ.น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ตระวังคลื่นลมแรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปภ.รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.   โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  ภาคเหนือ จ.น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก   ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงงดการใช้เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต   ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง รวมถึงนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเล ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเล ให้ระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่ง

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง   ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร  และภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง