svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รู้จัก LGBTQIAN+ คืออะไร ต้อนรับ Pride Month 2023

03 มิถุนายน 2566

รู้จักคำย่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ "LGBTQIAN+" ให้มากขึ้่นว่าคืออะไร เพื่อต้อนรับ Pride Month 2023

เดือนมิถุนายนเราทราบกันว่า คือ Pride Month 2023 ซึ่งถูกจัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้หลายแห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เเละแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาเราคงสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเหล่าเเบรนด์ทั้งหลาย ทั้งการเปลี่ยนโลโก้องค์กร การตกแต่งสถานที่ หรือการประดับดาอาคารต่างๆ ด้วยธงสีรุ้ง

เป็นที่ทราบกันว่าจุดเริ่มต้นของ Pride Month เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงยุคปี 1960 ถือว่าเป็นยุคที่สังคมยังไม่เปิดรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนทุกวันนี้ 

 

แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจยังสบสน นั่นก็คือ LGBTQIAN+ ย่อมาจากอะไร สิ่งนี้คือ คำเรียกเพศวิถีต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศ จากเดิมที่มีตัวอักษร "LGBT" แค่จำนวน 4 ตัว ต่อมามีการเพิ่มเครื่องหมายบวกเข้าไป นั่นก็เพราะต้องการสื่อถึงความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามานั่นเอง จนกระทั่งเป็น LGBTQIAN+ ในปัจจุบัน  

LGBTQIAN+

Lesbian  

เลสเบี้ยน ผู้หญิงที่ชื่นชอบในผู้หญิงด้วยกัน

Gay เกย์ 

บุคคลที่ชื่นชอบในบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ และรสนิยมทางเพศตรงกัน ในบริบททางสังคมเข้าใจว่าเกย์ คือ เพศชายที่ชื่นชอบในบุคคลที่เป็นเพศชายด้วยกัน

Bisexual  

คนรักสองเพศ ชื่นชอบได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม

Transgender

คนข้ามเพศ บุคคลที่มีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศตรงข้าม และแตกต่างไปจากเพศกำเนิดของตัวเอง

Queer เควียร์ 

เป็นการใช้คำที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความหลากหลายทางเพศ นำมาใช้เพื่ออธิบายอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีกรอบในการเข้ามากำหนดเรื่องเพศ

Intersex

คนที่มีเพศกำกวม คนที่มีสรีระทางเพศ หรือแบบโครโมโซมที่มีลักษณะกำกวม ไม่ตรงกับสรีระชายหรือหญิง หรืออาจจะมีลักษณะทั้งชายและหญิง ผู้ที่สามารถวินิจฉัยได้ จะเป็นบุคคลากรทางแพทย์

Asexual  

คนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตาม

Non-Binary  

คำศัพท์เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ ว่าอยู่นอกเหนือการจัดหมวดเรื่องเพศที่มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง ทลายการจัดระเบียบคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าจะต้องใช้ชีวิต มีแนวปฏิบัติกับเพศหญิง หรือเพศชายเท่านั้น

ในปัจจุบัน เราสามารถศึกษาและทราบเรื่องของเพศ โดยตามแผนภาพ Gender Unicorn ของ Trans Student Educational Resources ได้จัดแจงองค์ประกอบของเพศไว้ดังนี้

รู้จัก LGBTQIAN+ คืออะไร ต้อนรับ Pride Month 2023