นายจ้างต้องรู้ ! พนง.เข้า-ออก ต้องแจ้งประกันสังคม ไม่ปฏิบัติมีความผิด

22 พ.ค. 2566 | 22:05 น.

ประกันสังคม แจ้งเตือนหน้าที่"นายจ้าง"เมื่อพนักงานเข้า-ลาออก หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน ต้องรีบบอกภายในกี่วัน ใช้เอกสารและยื่นเรื่องได้ที่ไหนบ้าง เช็คดูเลย

สำนักงานประกันสังคม แจ้งเตือน "หน้าที่นายจ้าง" ระบุว่า นายจ้างต้องรู้ ! เมื่อพนักงานเข้า - ออก หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน เช่น มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล ต้องรีบบอกสำนักงานประกันสังคม แต่ละกรณีต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง และต้องแจ้งภายในกี่วัน มาดูกันเลย 

ลงทะเบียนพนักงาน

  • กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 
  • ต้องแจ้งภายใน 30 วัน

พนักงานลาออก

  • แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.6-09
  • ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน

  • กรอกแบบ สปส.6-10
  • ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

นายจ้างสามารถยื่นเรื่องได้ที่ 

  • ระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
  • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

 

นายจ้างต้องรู้ ! พนง.เข้า-ออก ต้องแจ้งประกันสังคม ไม่ปฏิบัติมีความผิด

 

เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนหรือแจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน 

หากพบว่านายจ้างหลีกเลี่ยง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง