"พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ ไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

11 เม.ย. 2566 | 17:57 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า วันสงกรานต์ ไทยตอนบนอากาศร้อน และมีพายุฤดูร้อนวันที่ 15-17 เม.ย.เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ฝนน้อย

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 17 เมษายน  2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ภาพรวมอากาศของไทยในช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ 2566 ไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย.2566 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคได้ดังต่อไปนี้


วันที่ 11 - 14 เม.ย. 66 

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

วันที่ 15 - 17 เม.ย. 66 

ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป  สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย
 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค และ คาดการณ์ค่า PM2.5 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

ภาคเหนือ
วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 42 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 - 17 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน  โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 41 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 – 17 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

\"พยากรณ์อากาศ\" วันหยุดสงกรานต์ ไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย. "พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

ภาคกลาง
วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 – 17 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน  โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส

"พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

ภาคตะวันออก
วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 – 17 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน  โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร  อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส 

"พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20  ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66

 • ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 15 - 17 เม.ย. 66 

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

\"พยากรณ์อากาศ\" วันหยุดสงกรานต์ ไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย. "พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 66 

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

"พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.

กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 11 – 14 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 - 17 เม.ย. 66 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส 

"พยากรณ์อากาศ" วันหยุดสงกรานต์ กรมอุตุฯเตือนไทยมีพายุฤดูร้อน 15-17 เม.ย.