พยากรณ์อากาศวันนี้ -2 เม.ย.ไทยร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

28 มี.ค. 2566 | 17:45 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -2 เม.ย.ไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัว เฉพาะวันนี้บางจุดรับมือพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 2 เมษายน 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ในช่วงวันที่ 28 – 29 มี.ค. 66  ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และ มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ 

ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ตลอดช่วง


 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 28 – 29 มี.ค. 66

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.  อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 39 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 28 - 29 มี.ค. 66 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 42 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศวันนี้ -2 เม.ย.ไทยร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 28 – 29 มี.ค. 66 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 41 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 28 – 29 มี.ค. 66 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.  อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 28 – 29 มี.ค. 66 

 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง

วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 66 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 39 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 66 

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศวันนี้ -2 เม.ย.ไทยร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20  ของพื้นที่ ตลอดช่วง

วันที่ 28 – 30 มี.ค. 66 

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 66 

 • ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5