svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันหยุดเดือนเมษายน 2566 ราชการ-ธนาคารหยุดวันไหนบ้าง เช็คที่นี่

20 มีนาคม 2566

กางปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2566 เช็คเลยมีวันหยุดราชการ - ธนาคารวันไหนบ้าง วันสงกรานต์หยุดกี่วัน พร้อมอัพเดตวันสำคัญประจำเดือน ตรวจสอบข้อมูลที่นี่

เดือนนี้ที่รอคอย!เปิดปฏิทิน"วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2566 " โดยในเดือนนี้มี"วันหยุดราชการ"- "วันหยุดธนาคาร"หลายวัน โดยเฉพาะ"วันสงกรานต์" ที่เป็น"วันหยุดยาว" ซึ่งวันหยุดในเดือนเมษายนนี้จะตรงกับวันที่เท่าไร ตรงกับวันไหนบ้าง "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

วันหยุดเดือนเมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดธนาคาร -สถาบันการเงินเดือนเมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
   

วันหยุดธนาคาร 2566

นอกเหนือจากวันหยุดราชการ -วันหยุดธนาคาร และวันหยุดยาวประจำเดือนเมษายน 2566 วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ยังรวบรวมวันสำคัญประจำเดือนเมษายน มานำเสนอดังนี้

วันสำคัญประจำเดือนเมษายน 2566 

 • วันเสาร์ที่  1 เมษายน 2566 วันออมสินของไทย , วันข้าราชการพลเรือน ,วัน April Fool's Day ,วันเลิกทาส
 • วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ,วันอนุรักษ์มรดกไทย ,วันสายใจไทย ,วันหนังสือแห่งชาติ
 • วันอังคารที่  4 เมษายน 2566 วันภาพยนตร์แห่งชาติ ,วันทุ่นระเบิดสากล
 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ,วันเช็งเม้ง
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี ,วันกีฬาสากล
 • วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 วันอนามัยโลก
 • วันอาทิตย์ที่  9 เมษายน 2566 วันกองทัพอากาศ
 • วันพุธที่  12 เมษายน 2566 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ ,วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่  14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ ,วันครอบครัวไทย 
 • วันเสาร์ที่  15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2566 วันกัญชาโลก
 • วันเสาร์ที่  22 เมษายน 2566 วันคุ้มครองโลก
 • วันอาทิตย์ที่  23 เมษายน 2566 วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
 • วันอังคารที่  25 เมษายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 • วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 • วันศุกร์ที่  28 เมษายน 2566 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล
 • วันเสาร์ที่  29 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ,วันเต้นรำสากล 
 • วันเสาร์ที่  30 เมษายน 2566 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย