รู้จัก "ไมโครฟูลมูน" ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี

04 ก.พ. 2566 | 01:00 น.

รู้จักกับปรากฏการณ์ "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon) ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี มองเห็นได้ในวันที่ 5-6 ก.พ.นี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้มีปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ให้คนไทยได้ชมกันตลอดทั้งเดือน โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01.30 น. จะเกิดปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี" หรือ "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon) มีระยะห่างจากโลก 405,818 กิโลเมตร 

เวลาที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์

ช่วงเย็นของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.02 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ในแต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลก 

ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร 

ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร 

การที่ผู้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้หรือไกลโลกมีขนาดที่แตกต่างกัน นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด หรือ ใกล้โลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ได้แต่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในระยะทางที่ไกลโลกมากที่สุดและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงพอดีนั่นเอง 

ขณะที่ปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี" หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) จะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 30 ถึงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน หรือ บลูมูน (Blue Moon) จึงเรียกว่า "ซูเปอร์บลูมูน" (Super Blue Moon) มีระยะห่างจากโลก 357,334 กิโลเมตร โดยช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย

รู้จัก \"ไมโครฟูลมูน\" ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี

ข้อมูลและภาพประกอบ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ