svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สมัครสอบก.พ.ภาค ก.ปี 2566 เริ่มแล้ววันนี้ เช็คช่องทางการสมัครที่นี่

29 มกราคม 2566

เริ่มวันนี้!สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2566 เช็คช่องทางการสมัคร -จำนวนที่นั่งสอบ ศูนย์สอบ ข้อแนะนำพร้อมไทม์ไลน์กำหนดการสอบทั้งหมดที่นี่

สำนักงาน ก.พ.ได้เริ่มเปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2566 ในวันนี้ (30/01/66)โดยการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 นั้นจะมีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil)ซึ่งผู้ที่สมัครจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดในการสมัครสอบ พร้อมทั้งช่องทางการสมัครสอบ จำนวนที่นั่งสอบทั้งหมดว่ามีกี่ที่นั่ง กี่ศูนย์สอบ รวมถึงไทม์ไลน์กำหนดการสอบก.พ.ภาค ก.ทั้งหมด ซึ่ง"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 


วัน -เวลาในการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.ประจำปี 2566 

 • วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
 • หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ
   

ช่องทางการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.ประจำปี 2566 

จำนวนที่นั่งสอบ-ศูนย์สอบที่เปิดรับ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 

 • เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ (รายละเอียดรอบสอบและจำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่)

สอบก.พ. ภาค ก.แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

แบบกระดาษ (Paper&Pencil) 

 • เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ(รายละเอียดรอบสอบและจำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่)

 

สอบก.พ. ภาค ก.แบบกระดาษ (Paper&Pencil)

ข้อแนะนำในการสมัครสอบ ก.พ ภาค ก.ปี 2566

 • เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมก่อนเข้าระบบรับสมัคร
 • อ่านคำแนะนำและศึกษาข้อมูลศูนย์สอบ ที่นั่งสอบ ก่อนตัดสินใจเลือกสมัครสอบแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) หรือ แบบกระดาษ (Paper & Pencil) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 • เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ได้
 • การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดในใบชำระเงิน
 • หากผู้สมัครสอบไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลา ที่กำหนดในใบชำระเงินการสมัครสอบจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีการสมัครสอบถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบใหม่ได้ หากยังมีที่นั่งสอบว่างอยู่และยังไม่เกินกำหนดระยะเวลารับสมัครสอบ
   

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ประจำปี 2566 แบบละเอียด ได้ดังนี้

 • ข้อมูลแบบละเอียดสำหรับการสมัครสอบภาค ก.ประจำปี 2566 แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam (คลิกที่นี่)
 • ข้อมูลแบบละเอียดสำหรับการสมัครสอบภาค ก.ประจำปี 2566 แบบกระดาษ Paper&Pencil(คลิกที่นี่)
   


อนึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์การสมัครสอบ ก.พ.ภาค ก.ประจำปี 2566 ได้ดังต่อไปนี้ 
ไทม์ไลน์การสมัครสอบ ก.พ.ภาค ก.ประจำปี 2566

 

 

ที่มาภาพ-ข้อมูล