svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันไหว้เจ้า-เทศกาลจีน ประจำปี 2566 มีวันใดบ้าง เช็คที่นี่

19 มกราคม 2566

กางปฏิทินเช็คเทศกาล-วันไหว้เจ้าจีน ประจำปี 2566 วันตรุษจีน -เช็งเม้ง -สารทจีน -ไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันไหน วันที่เท่าไร พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน เช็คที่นี่

พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเช็คปฏิทินเทศกาลงานประจำปี 2566 ที่นี่ โดย"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลวันสำคัญ วันไหว้เจ้าจีน เทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็น วันตรุษจีน วันเซ็งเม้ง วันสารทจีน วันไหว้พระจันทร์ รวมถึงวันอื่นๆมานำเสนอ โดยในปีนี้จะตรงกับวันใด วันที่เท่าไร สามารถตรวจสอบปฏิทินได้ดังต่อไปนี้ 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

 • ไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสววรค์ (ไหว้เหล่าเอี๊ยเจี่ยที)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566   

 • วันไหว้สิ้นปี (วันไหว้ก้วยนี้โจ่ย)
 • ในเวลา 01.00 02.59 น.ไหว้รับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  (ไหว้รับไฉ่ซิงเอี๊ย)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 

 • ไหว้วันตรุษจีน (ไหว้ง่วงตั้งโจ่ย)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

 • ไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ (ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที) 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 

 • ไหว้วันเกิดเทพยาดาฟ้าดิน (ไหว้ทีกงแซ) 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 

 • ไหว้เทศกาลชาวนา (ไหว้ง่วงเซียวโจ่ย) 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

 • ไหว้เช็งเม้ง 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 

 • ไหว้เทศกาลบะจ่าง (ไหว้โหงวเหว่ยโจ่ย)

วันพุธที่ 30สิงหาคม 2566 

 • ไหว้สารทจีน (ไหว้ตงง้วนโจ่ย)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 

 • ไหว้พระจันทร์ (ไหว้ตงชิวโจ่ย)

วันที่ 15-23 ตุลาคม 2566

 • เทศกาลกินเจ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 

 • วันไหว้ขนมบัวลอย(ไหว้ตังโจ่ย)

นอกจากเทศกาล-วันไหว้เจ้าจีนแล้ว "ฐานเศรษฐกิจ"ยังได้รวบรวมวันพระจีนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 มานำเสนอ ดังนี้ 

 

วันพระจีนเดือนมกราคม 2566 

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 วันจับโหงว 
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 วันชิวอิก 

วันพระจีนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 วันจับโหงว 
 • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 วันชิวอิก 

วันพระจีนเดือนมีนาคม 2566 

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันจับโหงว
 • วันพุธที่ 22มีนาคม 2566 วันชิวอิก 

วันพระจีนเดือนเมษายน 2566 

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 วันจับโหงว
 • วันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2566 วันชิวอิก

วันพระจีนเดือนพฤษภาคม 2566 

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันจับโหงว
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันชิวอิก 

วันพระจีนเดือนมิถุนายน 2566 

 • วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 วันจับโหงว 
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 วันชิวอิก 

วันพระจีนเดือนกรกฎาคม 2566 

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 วันจับโหงว
 • วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 วันชิวอิก

วันพระจีนเดือนสิงหาคม 2566 

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันจับโหงว 
 • วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 วันจับโหงว

วันพระจีนเดือนกันยายน 2566 

 • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 วันชิวอิก 
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 วันจับโหงว 

วันพระจีนเดือนตุลาคม 2566 

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 วันชิวอิก 
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 วันจับโหงว

วันพระจีนเดือนพฤศจิกายน 2566 

 • วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 วันชิวอิก 
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันจับโหงว

วันพระจีนเดือนธันวาคม 2566 

 • วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 วันชิวอิก
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 วันจับโหงว