svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ขยายบนพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

17 มกราคม 2566

ครม.ไฟเขียวให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ขยายพื้นที่สร้างอาคารเรียนบนพื้นป่าชายเลนเสื่อมโทรม พร้อมรองรับแผนการเรียนการสอน 5 หลักสูตรเพิ่มเติม

17 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการขอยกเว้นมติ ครม. ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ 1.08 ไร่ บริเวณ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อขยายพื้นที่สำหรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

ปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 6 หลักสูตร มีนักศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,125 คน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 8.75 ไร่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์ก่อสร้างอาคารจนเต็มพื้นที่แล้ว

ทั้งนี้ ด้วยทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีแผนจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีก 5 หลักสูตร เช่น สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องขอขยายการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านหลังของวิทยาลัย

 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า สามารถให้วิทยาลัยดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ประมาณ 2.3 ไร่  แต่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลน จำนวน 1.08 ไร่ ซึ่งเป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเสนอเรื่องขอยกเว้นมติ ครม.ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนมาในครั้งนี้

โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติมบนเนื้อที่ 2.29 ไร่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง เนื้อที่ประมาณ 1.29 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาเพิ่มเติมทั้ง 5 หลักสูตร และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 หลัง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เพื่อดำเนินภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เป็นสถานที่สาธิตการทำเกษตรแบบครบวงจร และศูนย์การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ (คิดเป็นงบประมาณเท่ากับ 263,304 บาท) ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนฯ พ.ศ.2556 โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566