พยากรณ์อากาศวันนี้ -7 ม.ค. ไทยอุณหภูมิสูงขึ้น -ใต้ฝนเพิ่ม คลื่นสูง 2 เมตร

01 มกราคม 2566

พยากรณ์อากาศวันนี้ - 7ม.ค.กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ส่วนกทม.-ปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ด้านภาคใต้ตอนล่างฝนเพิ่ม อ่าวไทยคลื่นสูง 2 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 7 มกราคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ในช่วงวันที่ 2 - 7 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

 

ข้อควรระวัง

 • ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายการสัญจร ในบริเวณที่มีหมอก และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง

กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม 2566

กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคเหนือ
วันที่ 1 – 2 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส

วันที่ 3 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 5 – 7 ม.ค. 66 อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

 

ภาคกลาง
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 6 – 7 ม.ค. 66 อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสงขลาขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดปัตตานีลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

พยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
วันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันตก