เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ ศิลปินสุนทราภรณ์ (มีคลิป)

31 ธ.ค. 2565 | 06:15 น.

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ ศิลปินสุนทราภรณ์ (มีคลิป) เพลงอมตะที่คนไทยต้องได้ฟังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เนื่องเพลง สวัสดีปีใหม่ ศิลปินสุนทราภรณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในทุกๆ ปีคนไทยจะได้ยิน “เพลง สวัสดีปีใหม่ โดยศิลปินสุนทราภรณ์” ซึ่งเพลงนี้กลายเป็นเพลงอมตะเมื่อถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกือบทุกบ้าน เกือบทุกสถานที่จะเปิดเพลงสวัสดีปีใหม่

เนื่องเพลง สวัสดีปีใหม่ ศิลปินสุนทราภรณ์


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
จับมือกันไว้อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์
ความพลั้งพลาดล่วงเลย อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เหลียวกลม จงถืออารมย์อภัย

สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

แย้มยิ้มยินดีปรีย์เปรม สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้น ชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางตั้งต้นทุกทางอย่างนี้
มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกันสำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน