พยากรณ์อากาศวันนี้ -3 ม.ค.ไทยตอนบนอุณหภูมิลด-ใต้ตอนล่างฝนเพิ่ม

28 ธ.ค. 2565 | 17:51 น.

สภาพอากาศวันนี้ - 3 ม.ค.กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ไทยตอนบนเย็นถึงหนาว ลมแรง เหนือ -อีสาน อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา ส่วนภาคใต้ตอนล่างฝนเพิ่มขึ้น คลื่นสูง 2 เมตร เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ – 3 มกราคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

 

อนึ่งในช่วงวันที่ 28 - 30 ธ.ค. คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง
 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 3 มกราคม พ.ศ. 2566

 

กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 28 – 29 ธ.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคเหนือ
วันที่ 28 – 30 ธ.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

วันที่ 31 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาว กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ภาคเหนือ
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 9 – 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

 

ภาคกลาง
วันที่ 28 – 29 ธ.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28– 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก
วันที่ 28 - 29 ธ.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส

วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
วันที่ 28 - 29 ธ.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อย ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66

 • อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
วันที่ 28 - 29 ธ.ค. 65 

 • มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ภาคใต้