svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน

07 ธันวาคม 2565

“ทางหลวง” แจงที่มาป้ายคำถามบอกทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 จ.สุพรรณบุรี หลังโซเชียลแห่แชร์ภาพ ยันเป็นส่วนหนึ่งโปรเจ็กต์ หวั่นผู้ใช้ทางหลับใน ลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนถนน เล็งสรุปผลภายในธ.ค.นี้

นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กล่าวว่า กรณีที่สังคมโซเชียล แชร์ภาพป้ายคำถามข้างทางบนทางหลวง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  นั้น ป้ายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน นับเป็นการบูรณาการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง และ สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน

ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน ทำให้ทราบถึงปัจจัยและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ซึ่งผลการดำเนินการจะสรุปเป็นแนวทางและมาตรการอำนวยความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ทาง

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน
 

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฯปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ และสรุปผล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565  ซึ่งหากการดำเนินการวิจัยร่วมกันแล้วเสร็จ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง จะนำเสนอผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง 

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน


 สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ใน 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน
1.ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 50+000 -70+000 ขาออก แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ.สุพรรณบุรี 


2.ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0301-0302 ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค กม.ที่ 76+000 – 56+000 ขาเข้า แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


3.ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102-0103  หนองรี – คลองเขต กม.ที่ 20+350 – 40+350 ขาออก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี 
 

“ทางหลวง” แจงโปรเจ็กต์ ป้ายคำถามบอกทาง ลดอุบัติเหตุบนถนน