กรมชล เผยระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง

20 พฤศจิกายน 2565

กรมชลประทาน เผยระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทยอยลดลงต่ำกว่าตลิ่งในหลายจุด เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (20 พ.ย. 65) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 642 ลบ.ม./วินาที ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 441 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทยอยลดลงต่ำกว่าตลิ่งในหลายจุด

กรมชล เผยระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง

เหลือเพียงที่สถานีวัดน้ำ C.67 แม่น้ำน้อย ต.หัวเวียง อ.เสนา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.15 ม. มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด

 

ในส่วนของสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,856 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่าง ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ส่วนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 ถึง 30 เม.ย. 66 ขณะนี้มีการจัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 2,265 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งฯ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งนี้กรมชลประทาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/66 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ