svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดสอบชิงทุน ก.พ. 2566 ผ่านออนไลน์ เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

17 พฤศจิกายน 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบชิงทุน ก.พ. 2566 รวม 137 ทุน ตั้งแต่ 10 พ.ย.-28 ธ.ค.นี้ ผ่านทางออนไลน์ เช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติทั้งหมดได้ครบที่นี่

ข่าวดีสำหรับนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาล ล่าสุด นางสาวไตรศุลี ไตรสรกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาประจำปี 2566 รวม 137 ทุนระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 28 ธ.ค. 65 นี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 43 ทุน
  • ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  86 ทุน  
  • ทุนศึกษา ณ University of Chinese Academy of Sciences หรือ ทุน UCAS จำนวน 5 ทุน 
  • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จำนวน  3 ทุน

 

ทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี 
  • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดในใบประกาศรับสมัคร ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  

ทุนระดับปริญญาเอก  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท
  • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 
  • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นทุน กลต. ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี

 

ช่องทางการสมัคร 

เปิดสอบชิงทุน ก.พ. 2566 ผ่านออนไลน์ เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล ภารกิจส่วนหนึ่งจะดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาทั้งในและต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.