ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี นำ ครม. "ลอยกระทง 2565"

08 พ.ย. 2565 | 11:20 น.

วันลอยกระทง 2565 นายกฯ นำ ครม. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พร้อมเปิดคำอธิษฐานขอพรปีนี้

วันลอยกระทง 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 16.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน" 

 

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีและภริยา ผู้ว่าฯ กทม. ข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมงานอย่างคึกคักพร้อมเพรียง เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และสืบทอดประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 

 

นายกฯและภริยา เป็นประธาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน" 8 พ.ย.65

นายกรัฐมนตรีชมการสาธิตการประดิษฐ์กระทง โดยนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจังหวัดนครปฐม การจัดแสดงกระทงแบบราชสำนัก การจัดแสดงกระทง 4 ภาค พร้อมกล่าวว่าการประดิษฐ์กระทงเป็นงานฝีมือที่ควรส่งเสริมและจัดให้มีการเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่น่าภาคภูมิใจ นอกจากนี้ สิ่งที่นำมาประดิษฐ์กระทงยังเป็นสิ่งที่มีความหมายแฝงด้วยองค์ความรู้และเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

 

นายกฯและภริยา เป็นประธาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน" 8 พ.ย.65

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีชมการแสดงชุดสยามภิรมย์ธารา ที่สื่อความหมายถึงสายน้ำในช่วงประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่งดงามโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสร็จแล้ว ตัวแทนเด็กและเยาวชนมอบ "กระทงประทีปพุทธบูชาปทุมมาลี" แด่นายกรัฐมนตรีและภริยา ซึ่งกระทงประทีปพุทธบูชาปทุมมาลี หมายถึง กระทงลอยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยฐานล่างเป็นรูปดอกบัวบาน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

 

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ฯ" 8 พ.ย.65

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมถ่ายภาพและร่วมลอยกระทงกับคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมรับชมการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ และการแสดงเพลงเรือ ณ คลองผดุงกรุงเกษม

 

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ฯ" 8 พ.ย.65

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยคำกล่าวอธิษฐานในช่วงปล่อยกระทงลอยว่า "ขอให้ประเทศไทยมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย" ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ

 

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ฯ" 8 พ.ย.65

 

 

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงานลอยกระทงวิถีใหม่ฯ 8 พ.ย.65

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ฯ" 8 พ.ย.65

งานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 8 พ.ย.2565

นายกฯและภริยา เป็นประธานงานลอยกระทงวิถีใหม่ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 8 พ.ย.65

นายกฯและภริยา เป็นประธานในงานลอยกระทงวิถีใหม่ฯ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 8 พ.ย.65