TCASS66 คือ อะไร มีกี่รอบ อะไรบ้าง ดูชัดๆ ที่นี่ 

03 พ.ย. 2565 | 09:10 น.

ดูชัด ๆ TCASS66 คือ อะไร มีสอบกี่รอบ อะไรบ้าง พร้อมกางปฏิทินเช็คการรับสมัครและการสอบล่าสุด สรุปรายละเอียดไว้ให้ครบทั้งหมดที่นี่ คลิกเลย

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการอัพเดทรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือ TCAS66 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั้นซึ่งเชื่อว่า หลายคนอาจยังไม่เข้าใจและยังมีความสงสัยเกี่ยวกับ TCAS66 กันอยู่ เราไปทำความเข้าใจและรู้จักกับคำนี้กันให้มากยิ่งขึ้น 

 

TCAS คือ อะไร?

TCAS (thai university central admission system) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. และเริ่มใช้ระบบ TCAS มาตั้งแต่ปี 2561 จุดประสงค์เพื่อช่วยลดที่นั่งว่างเนื่องจากการสละสิทธิ์ของผู้ที่ได้มหาวิทยาลัยแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมถึงเพื่อจัดระเบียบการรับสมัครของแต่ละสถาบันให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 

จากข้อมูล ล่าสุด TCAS66 เปิดคัดเลือกทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ 

 • TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ สำหรับนักเรียนนักศึกษาสายกิจกรรม มีผลงาน ทักษะ หรือความสามารถที่เข้ากับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

 

 • TCAS รอบ 2 โควตา เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตที่มหาวิทยาลัยต้องการ หรือมีทักษะด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี

 

 • TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น สำหรับนักศึกษาที่ใช้คะแนนที่สอบมาเลือกคณะ มหาวิทยาลัยที่ตนเองชอบ

 

 • TCAS รอบ4 รับตรงอิสระ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ลงตัวซึ่งรอบรับตรงอิสระนี้จะมีจำนวนรับจำกัด และมีมหาลัยที่เปิดรับค่อนข้างน้อย

 

TCAS66 จัดสอบอะไรบ้าง 

1.วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)

 • ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)
 • ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ

2.วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)

 • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) วิชาสามัญ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

TCAS66 สอบเมื่อไหร่

สำหรับปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการสอบจากช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ได้ปรับเปลี่ยนออกเป็น  2 ช่วง คือ

 • ช่วงเดือนธันวาคมสอบ TGAT/TPAT หรือ ข้อสอบความถนัดต่าง ๆ
 • ช่วงเดือนมีนาคมสอบ A-Level หรือพวกข้อสอบวิชาพื้นฐานและภาษาต่างๆ โดยมีกำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผล ดังนี้

 

วันรับสมัคร

 • TPAT1 กสพท รับสมัครสอบช่วงเดือน ก.ย. 2565
 • TGAT/TPAT รับสมัครสอบช่วง 1 – 10 พ.ย. 2565
 • A-Level รับสมัครสอบช่วง 1 – 10 ก.พ. 2566

 

วันสอบ

 • TPAT1 กสพท สอบ 17 ธ.ค. 2565
 • TGAT/TPAT สอบช่วง 10 – 12 ธ.ค. 2565
 • A-Level สอบช่วง 18 – 20 มี.ค. 2566

 

วันประกาศผล

 • TGAT/TPAT (สอบด้วยคอมพิวเตอร์) ประกาศผลช่วง 15 ธ.ค. 2565
 • TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ) ประกาศผลช่วง 7 ม.ค. 2566
 • A-Level ประกาศผล 17 เม.ย. 2566

 

TCASS66 คือ อะไร มีกี่รอบ อะไรบ้าง ดูชัดๆ ที่นี่ 

TCASS66 คือ อะไร มีกี่รอบ อะไรบ้าง ดูชัดๆ ที่นี่ 

TCASS66 คือ อะไร มีกี่รอบ อะไรบ้าง ดูชัดๆ ที่นี่ 

ที่มา www.mytcas.com