แจงดราม่า 3 ประเด็น "โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำซ้อมก่อนว่ายข้ามโขง

20 ต.ค. 2565 | 06:59 น.

แจงดราม่า 3 ประเด็น กรณีเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ที่ "โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำซ้อมก่อนว่ายข้ามโขง 15 กม.ในวันที่ 22 ตุลาคม นี้

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ เตรียมว่ายน้ำ ไปกลับประมาณ 15 กม. ในวันที่ 22 ต.ค. 2565 แต่ก่อนหน้านั้นได้เข้าไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่อุโมงค์น้ำ ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่เกิดกระแสวิจารณ์โดยถูกตั้งคำถามว่า ทำไมโตโน่ถึงได้เข้าไปใช้ฟรีโดยไม่เสียเงิน 

ล่าสุด Chula SPSC คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านตามที่มีกระแสสื่อโซเชียลเกี่ยวกับอุโมงค์​น้ำ (Water Fume) ของคณะฯในตอนนี้ ขออนุญาต​ชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

 

อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนสอนหรือไม่

“ได้ใช้”

อุโมงค์​น้ำมีการติดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2560  มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ก็มีการใช้อุโมงค์น้ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น ในระดับปริญญาตรี นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลาย

 

ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด เครื่อง Isokinetic เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ห้อง Hypoxia เพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูง เป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  แต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่ 1 เครื่อง และมีนิสิตเป็นจำนวนมาก จึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิต หากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใดๆ นิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้

บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่

“ได้”

ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์​น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงค์​น้ำมาที่คณะฯ ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงค์น้ำได้ถูกใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใด หากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะฯ ทั้งนี้ อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆของคณะ บุคคลทั่วไปก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้

 

ได้ให้บุคคลภายนอก คือ คุณภาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

“ใช่”

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุโมงค์​น้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม หลังจากสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย คณะจึงได้ทำการซ่อมแซม​เพื่อใช้สำหรับการเรียน​การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซม​อุโมงค์​น้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคิน เพื่อขอรับบริการการทดสอบสมรรถภาพ​ทางกายและขอใช้อุโมงค์​น้ำเพื่อฝึกซ้อม

 

เบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แต่เมื่อใช้งานจริง ทางคณะเห็นว่าอุโมงค์น้ำยังไม่เรียบร้อย​ดี (โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงค์​น้ำมีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมาก)​ ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะฯจึงพิจารณา​ให้ความอนุเคราะห์​ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงค์น้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษ