แผ่นดินไหวขนาด 4.1 อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหว 3 จังหวัด

19 ต.ค. 2565 | 23:25 น.

กรมอุตุฯรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ที่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว 3 จังหวัด เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน

วันที่ 20 ต.ค. 65 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อเวลา 04.36 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ลึก 2 กิโลเมตร ที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

แผ่นดินไหวขนาด 4.1 อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหว 3 จังหวัด

แผ่นดินไหวขนาด 4.1 อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหว 3 จังหวัด

 

 

วันนี้ (20 ต.ค. 65) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 04.36 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

 

กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้รับความรู้สึกสั่นไหวอาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงได้แจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.