เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 6 เดือน-4 ปี ยึดสมัครใจ ไม่มีผลต่อการเข้าเรียน

13 ต.ค. 2565 | 14:21 น.

เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 6 เดือน – 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันให้เป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีผลต่อการเข้าเรียน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง แถบสีแดง โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม) ต่อโดส ฉีดจำนวน 3 เข็ม ส่วนการเว้นระยะห่างนั้น เข็มที่ 2  ต้องเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ (หรือ 3-8 สัปดาห์) ส่วนเข็มที่ 3 ต้องเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 8 สัปดาห์

 

กรณีเด็กที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบ ส่วนเด็กที่มีอายุครบ 5 ปี เมื่อถึงกำหนดรับวัคซีนโควิดเข็มถัดไป ให้ฉีดวัคซีนฝาสีส้ม จนครบ 3 เข็ม โดยมีระยะห่างตามเดิม (สัปดาห์ที่ 0, 4,12 )

 

เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 6 เดือน-4 ปี ยึดสมัครใจ ไม่มีผลต่อการเข้าเรียน

 

กระทรวงสาธารณสุขย้ำว่า เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเด็กที่มีโรขอคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต

 

ทั้งนี้การเข้ารับวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียน ผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาล รวมทั้ง รพ.สต. ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด