svasdssvasds

พยากรณ์ฝน เรดาร์กทม.ตรวจพบกลุ่มฝน"กรุงเทพฯ-ปริมณฑล" ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ต.ค. 2565 เวลา 11:05 น.

พยากรณ์ฝน เรดาร์กรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนักบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช็กเลยจังหวัดไหน-เขตไหนบ้าง

พยากรณ์ฝน วันที่ 7 ต.ค. 65  กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานและพยากรณ์ฝนบริเวณกรุงเทพมหานคร ผลการตรวจฝนด้วยเรดาร์

 

เวลา 15.00 น. เรดาร์กรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนักบริเวณนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

พยากรณ์ฝน เรดาร์กทม.ตรวจพบกลุ่มฝน"กรุงเทพฯ-ปริมณฑล" ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

 

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน(30 นาที-1 ชั่วโมงข้างหน้า) 

 

กลุ่มฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่ากลุ่มฝนเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี คลองสามวา ประเวศ บางนา พระโขนง) สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา

 

เวลา 17.00 น. เรดาร์กรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนักบริเวณนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

พยากรณ์ฝน เรดาร์กทม.ตรวจพบกลุ่มฝน"กรุงเทพฯ-ปริมณฑล" ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

 

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน(30 นาที-1 ชั่วโมงข้างหน้า) 

 

กลุ่มฝนมีแนวโน้มคงที่ คาดว่ากลุ่มฝนยังคงปกคลุมบริเวณนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

 

เวลา 18.00 น. เรดาร์กรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณสมุทรสาคร นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

พยากรณ์ฝน เรดาร์กทม.ตรวจพบกลุ่มฝน"กรุงเทพฯ-ปริมณฑล" ที่ไหนบ้าง เช็คเลย

 

การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน(30 นาที-1 ชั่วโมงข้างหน้า) 

 

กลุ่มฝนมีแนวโน้มคงที่ คาดว่ากลุ่มฝนยังคงปกคลุมบริเวณสมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด