"เขื่อนอุบลรัตน์" เพิ่มการระบายน้ำ เป็น 50 ล้าน ลบ.ม. เริ่ม 8 ต.ค.นี้

07 ตุลาคม 2565

เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง "เขื่อนอุบลรัตน์" จ่อเพิ่มการระบายน้ำ เป็น 50 ล้าน ลบ.ม. หลังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากถึงวันละ 100 ล้าน ลบ.ม. เริ่ม 8 ต.ค.นี้

จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่ยังคงส่งผลกระทบกับประชาชนในหลายจังหวัด ล่าสุด นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เขื่อนอุบลรัตน์ เปิดเผยถึงระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีประมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกินความจุอ่าง

 

โดยคาดว่า จะเพิ่มสูงถึงระดับวิกฤติที่ 184.00 เมตร ในระดับน้ำทะเลปานกลาง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ดังนั้น เขื่อนอุบลรัตน์ จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ทยอยเพิ่มเป็น 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มในวันที่ 8 ต.ค.2565

นอกจากนี้ทางเขื่อนฯ ยังมีการคาดการณ์ว่าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องระบายถึง 54 ล้าน ลบ.ม./วัน เพราะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าในเขื่อนมีปริมาณมากถึงวันละเป็น 100 ล้าน ลบ.ม.แต่การระบายออกมีปริมาณที่น้อยกว่าจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อน และอยู่ท้ายเขื่อน ให้เตรียมตั้งตัวรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

"เขื่อนอุบลรัตน์" เพิ่มการระบายน้ำ เป็น 50 ล้าน ลบ.ม. เริ่ม 8 ต.ค.นี้