กองทัพเรือ แจงปม กัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่น เผยแจ้งกระทรวงต่างประเทศแล้ว

14 พ.ค. 2567 | 08:03 น.

“กองทัพเรือ” แจงปม กัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่น เผยแจ้งกระทรวงต่างประเทศแล้ว และกระทรวงฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงเพื่อให้หยุดก่อสร้างไป ตั้งแต่ปี 2541

พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากัมพูชา มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น อาจส่งผลให้มีการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับอาณาเขตทางทะเลของไทย ว่า การสร้างเขื่อนกันคลื่นของกัมพูชา ได้มีการเริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2540 - 2541 โดยหน่วยงานของกองทัพเรือไทยในพื้นที่ ได้มีการตรวจพบและรายงานขึ้นมา กองทัพเรือ จึงได้ให้หน่วยเทคนิค คือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตรวจสอบ พบว่ามีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจริง

 

จึงได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการยื่นบันทึกช่วยจำ และหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชา พร้อมขอให้รื้อถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวออกไป โดยได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการออกไปแล้ว 3 ครั้ง เมื่อ 10 มิถุนายน 2541 ,  30 พฤศจิกายน 2541 และ 16 สิงหาคม 2564

“ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2541 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือทักท้วงไป ทางกัมพูชาได้หยุดการก่อสร้าง และไม่มีการสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด” โฆษกกองทัพเรือ กล่าว

“กองทัพเรือ” แจงปม กัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่น

โฆษกกองทัพเรือ ยังกล่าวอีกว่า กองทัพเรือ ยังคงดำรงภารกิจในการรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเรือและอากาศยาน ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และแสดงกำลังเหนือพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติ และความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ.