ท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 2567 รวม 6,194 อัตรา 

29 ม.ค. 2567 | 06:45 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา อัปเดตไทม์ไลน์ได้ที่นี่ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเตรียมเปิดสอบประจำปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดร่างแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้  

25 มกราคม 67 

 • พิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
 • รับฟังแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

16 กุมภาพันธ์ 67 

 • ประกาศรับสมัคร (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) พร้อมประชาสัมพันธ์ 

8-29 มีนาคม 67 

 • รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ)

5 พฤษภาคม 67

 • สอบภาค ก และ ภาค ข

30 พฤษภาคม 67

 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 

15-16 มิถุนายน 67

 • สอบสัมภาษณ์

1 สิงหาคม 67

 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน

1 ตุลาคม 67

 • บรรจุและแต่งตั้งในอปท.ที่เลือก

ท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 2567 รวม 6,194 อัตรา 

ตัวอย่างตำแหน่งที่หมดบัญชี 

ประเภททั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • สัตวแพทย์
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างผังเมือง
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างสำรวจ
 • เจ้าพนักงานประปา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นายช่างเครื่องกล
 • เจ้าพนักงานทะเบียน
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • นายช่างไฟฟ้า
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

ประเภทวิชาการ 

 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นายสัตวแพทย์
 • วิศวกรโยธา
 • สถาปนิก
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • นักสันทนาการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นิติกร
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักผังเมือง
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักพัฒนาการกีฬา
 • นักจัดการงานเทศกิจ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการศึกษา เป็นต้น