svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถ่ายทอดสด กิจกรรมถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

05 ธันวาคม 2565

ถ่ายทอดสด กิจกรรมถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

สำหรับการ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบพันธุ์ปลา จำนวน 9,000 ตัวให้แก่เกษตรกร 

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุ๊กกรมการศาสนา เวลา 10.00 น. คลิกชมที่นี่ 

2. ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมในสถานที่เหมาะสม 

 

การ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดพิธีตามหลักปฏิบัติทางศาสนา ณ องค์การศาสนา หน่วยงาน หรือศาสนสถานในสังกัด ตามความเหมาะสม เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 

เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสาเสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี

นอกจากนี้ รัฐบาล ยังขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ดังนี้

  • เวลา 07.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด หรือวัดใกล้บ้าน
  • เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ผู้ประสงค์วางพานพุ่มสอบถามได้ที่กองทัพภาคที่ 1 
  • เวลา 09.00 – 17.00 น. พบกับจิตอาสาบริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน อาทิ ศูนย์รับร้องเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย บริการตัดผม การประกอบอาชีพ บริการรถชมเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

 

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม

 

กิจกรรม วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565