svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประวัติ ผลงาน "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม

05 พฤศจิกายน 2565

เปิดประวัติ "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์ด้านโขน ศิลปินประจำปี 2563 สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง พร้อมผลงานสร้างชื่อ

ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและวัฒนธรรมไทย เมื่อนายประสาท ทองอร่าม หรือ ครูมืด ปรมาจารย์แห่งการนาฏยสังคีตไทยได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 68 ปี จากโรคมะเร็งปอด หลังรักษาตัวมาเป็นเวลา 1 ปี  "ครูมืด" หรือ ประสาท ทองอร่าม เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีบนหน้าจอโทรทัศน์ ทั้งยังมีผลงานโด่งดังด้านการเป็นครูโขนที่มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากมาย

 

นับเป็นศิลปินด้านโขนละคร ดนตรีไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย จากกรมศิลปากร และเป็นหนึ่งในผู้ให้ความรู้ในรายการคุณพระช่วย ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

 

ผลงานชิ้นสำคัญ คือ การควบคุมการแสดงหนังใหญ่และโขนรามเกียรติ์ จัดแสดงหน้าพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ครูมืด เคยเปิดใจให้สัมภาษณ์บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตผ่านรายการโทรทัศน์ชื่อดังว่า ชีวิตเคยลำบากมากขนาดต้องขอข้าววัดกิน บ้านที่เช่าที่อยู่อาศัยข้างวัดนั้นก็หลังคาติดกันหมด แต่เนื่องจากถิ่นที่ตนอยู่นั้น มีบุคคลทรงความรู้ และศิลปินแห่งชาติอยู่มาก จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนดนตรีนาฏศิลป์ โดยเริ่มจากการที่คุณปู่เป็นนักดนตรีไทย


ครูมืด จึงได้รับการถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทยทุกแขนงมาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากในอดีต วัดพระพิเรนท์ ถือเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนง ทั้งโขน ละคร ปี่พาทย์ จำอวด และการแสดงลิเก

เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ครูมืด เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ (ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป) ในสาขาดุริยางค์ไทย ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์นั้น ครูมืด ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ซึ่งมีดำริให้คัดเลือกเด็กนักเรียน มาทำการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยทุกแขนง ทั้งการเรียนโขน ลิเก สวด แหล่ เห่ กล่อม การพากษ์โขนละคร รวมทั้งการแสดงจำอวด โดยมีอาจารย์เสรี หวังในธรรม บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้ครูมืดได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งนาฏศิลป์ไทยจากอาจารย์เสรี หวังในธรรม และได้รับการยอมรับว่าเป็นศิษย์เอกคนสำคัญของอาจารย์เสรี หวังในธรรม

 

ครูมืด เริ่มเข้ารับราชการที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในตำแหน่งศิลปินสำรอง ทำให้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงโขนหลายท่าน อาทิ อาจารย์เสรี หวังในธรรม อาจารย์ยอแสง ภักดีเทวา และอาจารย์เจริญ เวชเกษม

ที่นี่เองที่ครูมืดได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขน รวมทั้งเติบโตในตำแหน่งทางราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

ปัจจุบัน ครูมืดได้รับเกียรติจากกรมศิลปากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขน

 

"ครูมืด" ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านดนตรี และศิลปินประจำปี 2563 สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โดย หออัครศิลปิน Hall Of Jazz