svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

23 ตุลาคม 2565

อัพเดทน้ำท่วม กรมทางหลวง รายงาน สถานการณ์น้ำท่วม 10 จังหวัด เช่น ภูเก็ต ขอนแก่น อ่างทอง ศรีสะเกษ พบเส้นทาง ถูกน้ำท่วม ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง 1586

23 ต.ค.2565 - กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง โดยสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด จำนวน 20 สายทาง 28 แห่ง  โดย การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง ดังนี้  

 • ขอนแก่น 
 • ศรีสะเกษ 
 • หนองบัวลำภู 
 • อุบลราชธานี 
 • มหาสารคาม 
 • กาฬสินธุ์ 
 • อ่างทอง 
 • พระนครศรีอยุธยา 
 • สิงห์บุรี 
 • ภูเก็ต  
   

จังหวัดขอนแก่น จำนวน  1 แห่ง  

 • ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลำชี ในพื้นที่ อ.พล ช่วง กม. ที่ 33+150 - 34+000 เส้นทางขาด ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน คาดว่าการจราจรผ่านได้ 30 ต.ค. 65

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง  

 • ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช้าง - สะเดา ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม. ที่ 16+000 - 19+500 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 
 • ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม. ที่ 27+500 - 29+000 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 
 • ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม. ที่ 30+000 - 31+500 ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 
 • ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม. ที่ 37+000  - 39+500 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้              
 • ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่103+500 - 107+125 ระดับน้ำ 30 - 45 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 
 • ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+000 - 16+050 ระดับน้ำ 40 - 55 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 
 • ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม. ที่ 12+000 - 16+500 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง   

 • ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม. ที่ 39+500 - 42+000 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013 คาดว่าการจราจรผ่านได้ 14 พ.ย. 65

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง 

 • ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม. ที่ 418+400 - 419+600 ระดับน้ำ 65 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี 
 • ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600 - 319+800 ระดับน้ำ 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2178 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 5 พ.ย. 65 
 • ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม. ที่ 3+600 - 8+200 ระดับน้ำ 45 - 100 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 5 พ.ย. 65 
 • ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม. ที่ 9+920 - 14+480 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2382 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 26 ต.ค  65

 

จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง 

 • ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน  ช่วง กม. ที่ 23+900 - 24+900 ระดับน้ำ 60 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง 

 • ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุม - ลำชี ในพื้นที่ อ.กมลาไสย ช่วง กม. ที่ 23+200 - 27+800 ระดับน้ำ  85 - 90 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง  

ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 9+900 - 11+000 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 20 พ.ย. 65

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง 

 • ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ในพื้นที่ อ.บางบาล ช่วง กม. ที่ 13+500 - 15+950 ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านขวางออกทางหลวงชนบท 4038 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 1 พ.ย. 65

 

จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง  

 • ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม. ที่ 33+022 - 35+100 ระดับน้ำ 90 ซม. (ทางโค้งด้านใน) การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท สห.3030 คาดว่าการจราจรผ่านได้ 30 ต.ค. 65

 

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง 

 • ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ในพื้นที่ อ.กะทู้ ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+005 ถนนเกิดการสไลด์ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.4025, 4028 และ 4030 การจราจรคาดว่าสัญจรผ่านได้ภายใน 7 วัน


ทั้งนี้ ทล. ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นอกจากนี้ ทล. ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย 

'น้ำท่วม' ทางหลวง - เส้นทาง 19 แห่ง รถผ่านไม่ได้
โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)