svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วมเดือนกันยายน ปี 2554 , 2564 และ 2565 ต่างกัน 3 เท่า

05 ตุลาคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงเดือนกันยายน 2554, 2564 และ 2565 ต่างกัน 3 เท่า .

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงสถานการณ์น้ำท่วมของเดือนกันยายนปี 2554, 2564 และ 2565 พบว่า

 

 • ปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่
 • ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่

 

 • ปี 2565 (ล่าสุด) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่า ปริมาณน้ำท่วมขังในปัจจุบันยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

 

GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วมเดือนกันยายน ปี 2554 , 2564 และ 2565 ต่างกัน 3 เท่า

 

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 และปี 2564 ของเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

 

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565
 

กันยายน 2554
 

 • ภาคเหนือ 350,015 ไร่
   
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
   
 • ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
   
 • ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
   
 • ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
   
 • ภาคใต้ 65,581 ไร่


กันยายน 2565
 

 • ภาคเหนือ 154,456 ไร่
   
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
   
 • ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
   
 • ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
   
 • ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
   
 • ภาคใต้ 0 ไร่
   

สิ่งสำคัญที่สุด ทุกภาคส่วน หน่วยงานด้านน้ำ ร่วมกันติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น ในส่วนของ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่า 1 ดวง เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

ที่มา : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)