เริ่มแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 3

04 ต.ค. 2564 เวลา 2:15 น. 822

เริ่มวันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 รอบที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล อปท. ที่มีความประสงค์จะฉีดให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ถึง 14 ต.ค.นี้ เช็คเลย

4 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 รอบที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล อปท.ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. จนถึง 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู "ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร" ตามประเภทองค์กรของท่าน

สำหรับอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดสำหรับยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์

  • ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
  • หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
  • ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล์
  • ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล์
  • แจ้งจำนวนบุคคล (คน) ที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีน
  • องค์กร/นิติบุคคลที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป และ อปท.จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานไว้

หมายเหตุ : อีเมล์ของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

ทั้งนี้ ข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3 รอบที่ 3 จัดสรรตามลำดับคิวการยื่นความประสงค์และโอนเงินชำระค่าวัคซีน โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู "ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน" เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร

และวิธีการโอนเงิน ภายหลังจากที่ชำระค่าวัคซีนและได้รับการตรวจสอบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี และสามารถนัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลที่ได้ประสานงานไว้ โดยกำหนดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง