รอบด่วนที่สุด ซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

27 กันยายน 2564

จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด สมุทรสาคร ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ www.สาครรวมใจ.com ถึง 3 ต.ค.นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขได้ที่นี่

28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศเปิดลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด เนื่องจากมีคนสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สาครรวมใจ เท่านั้น (www.สาครรวมใจ.com

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน
 4. ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน
 5. อยู่อาศัย หรือ ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ วันฉีดวัคซีนโควิด

 • แลนด์มาร์ค วันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค. 64
 • เซ็นทรัล มหาชัย วันที่ 4-5 ต.ค.64

กรณีผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่นัดฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ใบรับรองการเป็นพนักงาน ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
 2. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน/ข้าราชการ/ส.ท./ส.อบต./ส.อบจ./เจ้าบ้าน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง (ตามภาพตัวอย่างในโพสต์)
 3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้าในจังหวัดสมุทรสาคร (กรณีเป็นเจ้าของกิจการเอง)
 4. สำเนาใบเสร็จค่าเช่าบ้าน/หอพัก/ห้องเช่า (รายเดือน/รายปี)
 5. ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน

ข้อควรระวัง

 1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้และมีผลต่อการรับสิทธิ์
 2. บันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงคิวไว้เป็นหลักฐาน

 

รอบด่วนที่สุด ซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รอบด่วนที่สุด ซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รอบด่วนที่สุด ซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รอบด่วนที่สุด ซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว