ทช. ช่วยบรรเทาอุทกภัย “พิษณุโลก-ลพบุรี “ ตั้งเครื่องสูบน้ำ ขุดลอก

26 ก.ย. 2564 เวลา 6:58 น. 64

กรมทางหลวงชนบท (ทช. )จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางกระสอบทราย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ขณะลพบุรีร่วมกับอบต.ขุดลอกเปิดร่องระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช. )เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ ในเขตพื้นที่ชุมชน โดยทช.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดระบุว่า ได้ จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ทช. ช่วยบรรเทาอุทกภัย  “พิษณุโลก-ลพบุรี “ ตั้งเครื่องสูบน้ำ ขุดลอก

บรรจุถุงทรายและวางกระสอบทรายตามแนวบ้านเรือน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองเสือ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับอำเภอวังทองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

เช่นเดียวกับพื้นที่น้ำท่วมสูงประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกแหน่งคือจังหวัดลพบุรี  โดยทช.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – บ้านทะเลทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ทช. ช่วยบรรเทาอุทกภัย  “พิษณุโลก-ลพบุรี “ ตั้งเครื่องสูบน้ำ ขุดลอก

มีดินโคลนปิดกั้นบริเวณร่องระบายน้ำจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การเกษตรสองข้างทางหลังฝนตกสะสม เจ้าหน้าที่จึงนำรถแบคโฮเข้าขุดลอกเปิดร่องระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบนสายทาง

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาบนสายทางและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

แท็กที่เกี่ยวข้อง