“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา

24 ก.ย. 2564 | 08:13 น.

“นิพนธ์”ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมืองสงขลา เร่งประสานกรมชลประทาน ท้องถิ่น เสนองบประมาณ แก้ปัญหาภาพรวมทั้งจังหวัด  

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผวจ.สงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา ผอ.โครงการชลประทานสงขลาปภ.สงขลา นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนอบจ.สงขลา ผู้แทนม.ราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่สำรวจการวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสงขลา 

“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา

ได้แก่ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อกำจัดสิ่งวัชพืชดินโคลนที่กีดขวางทางน้ำในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่ภาคใต้ 

“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา


โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลา ม.ราชภัฏสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมีการสนับสนุนรถแบ็คโฮ รถบรรทุกขนย้ายวัชพืช เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานราชการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีการขอสนับสนุนงบประมาณ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานร่วมกันในวันนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำอย่างกรมชลประทาน ปภ. ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาซ้ำซากอย่างมายาวนาน 

“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา


“ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเมืองสงขลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้สั่งการให้จังหวัดสงขลาและปภ.ให้เป็นหน่วยงานประสานติดตามความคืบหน้าของการจัดหางบประมาณและการแก้ไขปัญหาระบบน้ำทั้งจังหวัด”

“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา


พร้อมทั้ง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้นป้องกันการเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งต้องเร่งลงมือเพื่อเตรียมรับในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่เดือนก.ย. - ธ.ค. ของภาคใต้ เพื่อลดผลกระทบของปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองให้เบาบางลง

“นิพนธ์”มอบจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบแก้น้ำท่วมเมืองสงขลา