“สมาคมผู้ประกอบการรถตู้” บุก “คมนาคม” ยื่นหนังสือพักหนี้-ชดเชยรายได้

22 ก.ย. 2564 เวลา 7:19 น. 88

“สมาคมผู้ประกอบการรถตู้” ยื่นหนังสือร้อง “คมนาคม” เยียวยา-พักชำระหนี้ 3 เดือน โวยกรมขนส่งฯ ไม่ได้รับเงินงวดแรกปี 63 หลังโควิด-19 ระบาดหนักต่อเนื่อง

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสือจากนายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ ขอให้เยียวยาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   เบื้องต้นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ ได้มาพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (รถตู้-รถมินิบัส) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  “สมาคมผู้ประกอบการรถตู้” บุก “คมนาคม”  ยื่นหนังสือพักหนี้-ชดเชยรายได้

สำหรับรายละเอียดหนังสือที่สมาคมฯยื่นนั้น ประกอบด้วย    1. ขอให้เยียวยาเรื่องการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถมินิบัสทุกรายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ  2. ขอขยายอายุรถ 10 ปี ที่หมดภาษีในรอบปี 2564 ให้สามารถต่อภาษีรอบปี 2565 อีก 1 ปี3. ติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะชดเชยให้รถสาธารณะเดือนละ 5,000 บาทต่อคัน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคัน ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รอบแรก ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

“สมาคมผู้ประกอบการรถตู้” บุก “คมนาคม”  ยื่นหนังสือพักหนี้-ชดเชยรายได้

4. การคัดเลือกบริษัท GPS ติดตามรถยนต์ ขอให้คัดเลือกบริษัทที่คิดค่าบริการไม่แพง  5. ขอให้เรียกเก็บค่าปรับต่าง ๆ ตามกฎหมายในอัตราต่ำสุดและเป็นธรรม และไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนระหว่าง ขบ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

“สมาคมผู้ประกอบการรถตู้” บุก “คมนาคม”  ยื่นหนังสือพักหนี้-ชดเชยรายได้

นายวิรัช กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเร่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จะทำเป็นข้อสรุปประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 

 

“ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอของสมาคมฯ ซึ่ง ขบ. ได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุในช่วงนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ไม่มีความผิดใด ๆ และมอบหมายให้ ขบ. นัดหารือร่วมกับ    ขสมก. และ บขส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป”
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง